Terbaru :

SOLUSI AKHIR KONFLIK ANTARA SESAMA MUKMIN/MUJAHID


[Tadabbur ayat ]

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat: 9-10)

***
Sungguh ayat ini sangat sesuai dengan realita yang terjadi di medan jihad Suria saat ini. Dimana terjadi konflik internal berdarah antara ISIS atau yang dalam bahasa Arab lebih terkenal dengan "DA'ISY" dengan mujahidin Suria lainnya.

Jelas, salah satu pihak telah berbuat aniaya terhadap pihak lain, sehingga pihak lain tersebut memerangi pihak yang berlaku aniaya sampai mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya.

Bagaimana bisa kita dapat berjihad dengan tenang dan konsentrasi menghadapi musuh, sedang punggung kita terancam tikaman dari belakang. Dari mereka yang mengkalim sebagai mujahidin, namun senjatanya diarahkan kepada sesama muslim, bahkan kepada sesama mujahidin.

***

Sebagian mereka yang mengaku "jihadis" di Indonesia telah diserang virus "ta'ashshub"/fanatik pada golongan jihad tertentu, sehingga sepertinya semua mujahidin salah dan tak pantas dikatakan mujahid, dan hanya idolanya lah mujahid sejati.

Harapan kita adalah agar semua mereka yang peduli dan simpati terhadap jihad Suria, agar sama-sama menahan lisan dari ucapan yang memojokkan mujahidin baik dari ISIS, Jabhah al-Nushrah, al-Jabhah al-Islamiyah, dll. Sampai terlihat yang benar dari yang salah. Yang benar kita dukung, yang salah, semoga bisa kembali kepada kebenaran, dan semua pihak bersedia untuk saling memaafkan. Semua pihak juga harus bersedia diadili dengan syariat Allah, secara adil dan objektif. "Jika mereka semua adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir".

Selalu berdo'a agar perselisihan yang terjadi segera berakhir dengan baik.

Setiap kita yang punya cita-cita berjihad di jalan Allah, hendaklah terlebih dahulu mempelajari dan mendalami fikih jihad sesuai manhaj Rasulullah dan salaf ummat ini. Ratusan tahun umat ini telah dijauhkan dari fikih jihad, sehingga menjadi terasing darinya. Sekarang saatnya kita kembali menghidupkan fikih jihad tersebut. Ilmu dulu baru amal, beramallah dengan ilmu.

Ya Allah, bersihkanlah medan jihad Suria dari mereka yang berperang bukan murni mengharap ridha-Mu, bukan untuk menegakkan kalimah-Mu dan berilah mereka petunujuk. Ya Allah anugerahkanlah dua kemenangan kepada setiap mujahid sejati, yang berjihad dengan ikhlas, dan sesuai manhaj jihad Rasulullah dan sahabat beliau. Dua kemenangan; kejayaan atau syahid.

Ya Allah, hancurkanlah Syi'ah dan mereka yang terlibat langsung dalam pembantaian atas hamba-hamba-Mu di Suria dan Irak, hancurkanlah penjajah Yahudi di Palestina, dan teroris Budha di Burma.

Wallahu A'lam.

Author

Written by Ahfad ‘Umar

محبي الصحابة و آل البيت الكرام

0 komentar: